Mediestøtte: Solidt digitalt fundament ønskes

Så er den store dag oprinden i dansk medieverden. Jeg tænker ikke her på, at præsident Obama i skrivende stund er landet i Kastrup, men professor Anker Brink Lund og medieforsker Preben Sepstrups udredning om mediestøtten bliver offentliggjort her til morgen.

Rambøll har stået for indsamling af data i samarbejde med de to professorer og udredningen – en del af landspolitikernes Medieaftale 2007 – 2010 – og den skal svare på især disse to følgende spørgsmål:

  • Er medieudviklingen løbet fra mediestøtten?
  • Får nye medier den opmærksomhed og støtte, de fortjener?

Det er imødeset med spænding, hvad Lund og Sepstrup konkluderer på baggrunden af deres gennemgang af den gamle mediestøttes virkning på den danske mediebranche.

Mange mediechefer – bl.a. i baggrund i de traditionelle mediehuse – håber givetvis på, at der fortsat vil være en anbefaling kraftig økonomisk støtte til dagbladene midt i en finansiel krise. Og det skal der skam nok også fortsat være.

Men rygterne vil vide, at der Lund og Sepstrups anbefalinger vil være i den dristige ende af skalaen – og det vil i så fald være meget glædeligt.

Mediestøtte bør indrettes, så rene netmedier – uden et papirdrevent medie i ryggen – skal kunne opnå støtte på lige vilkår med avishusene.

Der skal være lighed for loven , om man så sige,  så at pengene ikke kun gives til en udgivelsesmetode, der uanset man vil det eller ej, hvis betydning svinder  på grund af den teknologiske udvikling.

Den fremtidige mediestøtte skal give rum for udviklingen og eksperimenter med kvalitetsjournalistik og formidling på nettet. Mediestøtten skal understøtte det oftest oversete faktum – efter min mening – at det aldrig har været sjovere at være journalist og netformidler.

Tænk, aldrig har journalister og medier haft så gode muligheder for at nå ud til læserne, gøre dem til deltagere frem for blot bevidstløse brugere og forbrugere.

Medierne kan samarbejde med læserne, lytterne og seeerne om at indsamle viden, kvalificere viden og formidle viden.

Krisen, der hersker i branchen, er ikke journalstikkens krise – det er den traditionelle mediebranches krise.

Journalistikken i sig selv har gode muligheder for at blomstre og foretage sig nogle tigerspring.

Mediestøtten skal derfor understøtte journalistikkens transformation midt i et paradigmeskift – og gå imod det snævertsyn, der lå i den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens udmelding i januar 2009 om støtte til dagbladene

Bliver mediestøtten et ilt-telt for en branche, der ikke vil omstille sig til nye vilkår og give rum for ambitiøs netformidling , vil det være spildt skatteyderkroner og en forpasset mulighed for dansk journalistik.

Medieudstøtteudredningen bliver præsenteret i Eigveds Pakhus på en konference her til formiddag.

Rapporten vil være tilgængelig på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside senere på formiddagen.

One Reply to “Mediestøtte: Solidt digitalt fundament ønskes”

  1. Også journalist Peter From (nyjournalistik.dk) har taget fat i mediestøtten i dag.

    Han citerer blandt andet sin svenske kollega Fredrik Strömberg, der for nyligt udtalte:

    Det är inte genom att rädda medierna at vi kommer att rädda journalistiken. Det är genom at rädda journalistiken vi kommer att rädda medierna.

    Værd at tage med – også Peters indlæg :-)

Det er ikke tilladt at kommentere på dette indlæg.