DONA mener: bevar friheden på nettet

Høringssvar vedr udkast til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven) sendt til IT- og Telestyrelsen fra DONA den 30. august 2010:

IT- og Telestyrelsen
Holsteinsgade 63
2100 København Ø
[email protected]

Høringssvar vedr udkast til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven)

Skal der fremover være lige adgang for alle til at publicere på nettet- eller skal nogen hjemmesider og andre netservices have forrang forandre, når de sendes gennem nettet til brugerne? Danish Online NewsAssociation (DONA) mener entydigt det første: friheden skal bevares.

Men vi er bange for, at teleloven i den udformning der er fremlagt, åbner op for det sidste.

Det er efter DONAs opfattelse således ikke nok, når der i §4 stk. 7 (det eneste sted i loven netneutraliteten berøres) fastsættes, at “IT-og Telestyrelsen kan fastsætte regler med henblik på at pålægge erhvervsmæssige udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester at sikre slutbrugere adgang til information, videreformidling af information samt mulighed for at benytteapplikationer og tjenester efter eget valg.”

Særligt ikke, når der i bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at muligheden for at fastsætte regler kun forventes anvendt, hvis teleudbyderne ikke selvaf sig selv fastlægger “rimelige vilkår”, uden at det i øvrigt fremgår, hvad der er “rimeligt”. DONA mener, at loven i langt videre omfang burde knæsætte den frie og lige adgang til at ytre sig frit på nettet.

Det er netop dette: friheden til og ligheden i adgangen til at udtrykke sig på nettet, der – efter DONAs opfattelse – er på spil. Det måske største demokratiske gode, som internettet har bragt med sig – eksplosionen i mulighederne for at komme til orde i et offentligt rum – er i fare for at blive begrænset.

I gamle dage skulle du for at komme til orde i en bredere offentlighed gennem nåleøjet hos redaktøren i et allerede etableret medie. Barriererne for at etablere sig som selvstændigt medie var dengang enorme. Hvor skulle man få sin egen trykpresse og avisbude, sendemaster og optageudstyr, fra?

Sådan er det ikke længere. I dag er det eneste der kræves for at oprette sin egen blog, hjemmeside eller netbaserede medie, således lidt computerudstyr, en netopkobling, en god ide og noget manpower.

Når det er på plads, er du på nettet – og har adgang til slutbrugernes computere på lige fod med alle andre.

Hvis en teleoperatør kan gøre forskel på, hvor hurtigt signalerne fra hjemmeside A og hjemmeside B farer gennem deres netværk, tages første skridt til at rulle denne udvikling tilbage.

Første skridt i retning mod et opdelt net, hvor medier og net-kommunikatører kan blive tvunget til betale ekstra for at komme på, på lige fod med ofte større, rigere og mere etablerede konkurrenter. Eller mod et net, hvor slutbrugerne låses inde i et tv-pakke lignende arrangement, så de, når de går på nettet, kun har adgang til de hjemmesider og services, der er omfattet af den pakke de har købt adgang til. Det er derfor netneutraliteten i lang højere grad bør sikres i den nye telelov.

DONA er en 10 år gammel forening for journalister og kommunikatører, der arbejder med onlinemedier. Det giver os en naturlig interesse i friheden til og mulighederne for at benytte nettet som kommunikationsplatform. Det er det, som vores medlemmer lever af.

Læs mere om DONA på dona.dk. Og ring eller skriv gerne hvis I har behov for uddybning eller yderligere information.

Med venlig hilsen

Kim Elmose
Formand, DONA

Jon Lund
Bestyrelsesmedlem, DONA