Giv os ophedet debat om støttemillioner til netmedier

(følgende tekst er bragt på Journalisten.dk )

Jeg har en grim forudanelse om det medieforlig, som Folketingets partier er ved at forhandle i disse dage.

Jeg frygter, at rene onlinemedier og nye websatsninger bliver glemt i fordelingen af millionerne. 

Øjensynlig holder de politiske partier pause i mediestøtte-forhandlingerne i dag for at tage ordentligt fat igen i morgen på at fordele de 5,4 mia. kr. i mediestøtte.

Men det mest radikale, som de er nået frem til pt, er åbenbart at tage P2 fra DR og binde 125 millioner kroner i halen på kanalen til en kommerciel aktør.

Jeg er bekymret for, at siden det lækker fra forhandlingerne er det punkt, det mest kontroversielle i forhandlingerne.

Jeg ville være mere tryg på onlinemediets fremtidige status og udvikling i Danmark, såfremt der var lækket oplysninger om, at politikerne rykkede en stor pose penge ud – fx 750 millioner kroner – og øremærkede dem til rene netmedier og webeksperimenter ud i journalistik og formidling.

Det skulle nok give en masse dønninger og debat samt vrede opråb, men revolutionen udebliver måske?

Men der kan ikke være revolutioner undervejs, siden ingen har fundet det værd at lække det og dermed skabe furore.

Fremtidsklar mediestøtte
Vi risikerer fire år mere med en støtte, der basalt set er skabt til en verden af i går . Jeg argumenterer ikke for, at de traditionelle mediehuse – printbaserede eller tv-radiobaserede – skal fratages al støtte med masselukninger til følge.

Jeg vil bare have, at mediebranchens støtteordninger skal ændres , så de passer til den digitale tid, som vi lever i. Og ændringerne skal i gang nu – og ikke først om fire år, hvor det så måske kommer til at gøre rigtigt nas.

Der er ikke meget, der tyder på, at medieforhandlingerne beflitter sig meget med de alternative scenarier, som Anker Brink Lund ( se i øvrigt hans glimrende indlæg på Berlingske Tidende ) og forskerkolleger lagde frem i Mediestøtteudfredningen

Et af scenarierne Meriteringsscenariet (s. 8 i udredningen) arbejder med, at 85 procent af støtten gives som basisbevilling til produktion og distribution, mens de resterende 15 procent er placeret i to puljer, den frie pulje og satningspuljen.

Den frie  pulje er tænkt til at give støtte til konkrete medieprojekter, mens satsningspuljen er støtte til medieprojekter – fx. nye websites eksempelvis.

Giv rene netmedier millioner at eksperimentere for
Nøgleordet er platformsuafhængig støtte – men hvor meget bliver der af det i det nye forlig? Det er spørgsmålet.

Jeg frygter få håndører til alternative satsninger og forberedelser på det globale mediemarked online – og det vil bare være rigtigt, rigtigt skidt.

Vi har ikke råd til at hænge fast i en støtteordning som nu, hvor du kun kan få penge til udvikling, hvis du kommer fra en virksomhed, hvis hovedprodukut udkommer på papir. Og sælger du onlineabonnementer, skal du aflevere 20 procent til staten , da onlineabonnementer ikke er momsfritaget. Samtidig mister du distributionsstøtte.

Der skal være konkurrencemæssige fairness i forhold til rene onlinemedier, og der skal være betydelige beløb til forsøg og udvikling af onlinemedier.

Desværre frygter jeg med de foreløbige meldinger fra forhandlingerne, at radikale ændringer handler om placeringen af en radiokanal.

Politikere, please – overrask mig med et visionært medieforlig.

Politikere, please – gør op med en værftstøtte-agtig ordning

Politikere, please – indgå et forlig der peger ind i fremtiden