DONA: skrot ACTA

Den nye ACTA-traktat, som Danmark netop har tiltrådt både i sin rolle som EU-formandsland og som selvstændig stat bør laves afgørende om – eller helt skrottes. Det mener DONA – Danish Online News Association.

Som onlinejournalister og -kommunikatører er vi bange for, at ACTA kan bruges til at gøre livet surt for medier, der er ud til bens. Af politiske grunde. Eller kommercielle. Og vi mener derfor at ACTA er skidt nyt for både ytringsfrihed, mangfoldigheden i mediebilledet og innovationen i mediebranchen.

Problemet med ACTA er, at den lægger en ny, international ramme nedover spørgsmål om piratkopiering og ophavsret mm, som kan lægge op til misbrug. Ifølge ACTA er det nemlig ikke bare myndighederne i et givet land, der skal håndhæve lovgivning om ophavsret mm. Tværtimod siger ACTA, at alle lande der underskriver, skal fremme samarbejdet i erhvervslivet – som f.eks. teleselskaber – for effektivt at bekæmpe pirateri. Og det åbner op for tilstande hvor f.eks. teleselskaber kan komme under stort pres for at begrænse den fri og lige adgang til informationer på nettet.

Men det er ikke kun de alt for uklare og alt for brede formuleringer, der er problemet. Hovedproblemet er, at ACTA er alt for snæver i sit fokus på ophavs- og patentrettigheder. ACTA viderefører og cementerer et rettighedsbegreb, der er skabt i en verden radikalt forskellig fra verden i dag. På den måde hindrer den udviklingen af et rettighedsbegreb, der for alvor kan booste de samfundsmæssige, personlige og kommercielle gevinster, som internettet med al dets spredning, deling og viderebearbejdning af information, giver mulighed for.

ACTA-traktaten findes her: http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/11/st12/st12196.da11.pdf

Om DONA
DONA er en 10 år gammel forening for journalister og kommunikatører, der arbejder med onlinemedier. Læs mere om DONA på www.dona.dk.

For yderligere information kontakt:
Jon Lund, Formand: 28 19 90 52

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.